Formularz

Rodzaj prowadzonej działalności

Usługowa Handlowa Produkcyjna Inna

Forma prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej

Ilość dokumentów księgowych

Rozliczenia krajowe

Średnia ilość dokumentów sprzedaży w miesiącu
Średnia ilość dokumentów zakupu w miesiącu

Rozliczenia zagraniczne

Średnia ilość dokumentów sprzedaży w miesiącu
Średnia ilość dokumentów zakupu w miesiącu

Płatnik VAT

Tak Nie

Program handlowy, na którym pracuje Państwa firma

FPP Optima Symfonia
Jeśli inny program handlowy, to jaki:

Kasa fiskalna

Tak Nie

Ilość zatrudnionych osób

Umowa o pracę
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
Osoba kontaktowa
Telefon
Adres e-mail