A A A

Cennik

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny świadczenia usług księgowych. W związku ze złożonością tego rodzaju usług ceny mogą ulec zmianie ze względu na formę prowadzonej księgowości, formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, branżę, liczbę zatrudnionych pracowników, ilość dokumentów.

Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ostateczna wycena usługi ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji z klientem

ORIENTACYJNE CENY

 1. Karta podatkowa - od 100 zł
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - od 100 zł
 3. Prowadzenie ewidencji VAT dla potrzeb ryczałtu, karty podatkowej - od 50 zł
 4. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • od 1 do 50 dokumentów księgowych - od 150 zł
  • od 51 do 100 dokumentów księgowych - od 300 zł
  • za każde kolejne 50 dokumentów księgowych powyżej 100 dokumentów - od 100 zł
 5. Prowadzenie księgi handlowej
  • od 1 do 50 dokumentów księgowych - od 600 zł
  • od 51 do 100 dokumentów księgowych - od 900 zł
  • za każde kolejne 50 dokumentów księgowych powyżej 100 dokumentów - od 300 zł
 6. Usługi kadrowo-płacowe (cena usługi za jednego pracownika)
  • płace - od 20 zł
  • dokumentacja kadrowa - od 20 zł
  • umowy zlecenia i o dzieło - od 15 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT